Opakovaná platba kartou
PNB DIRECT LINE s.r.o.


1. ÚVOD

Tímto definujeme podmínky pro opakovanou platbu kartou (dále jen "Podmínky") při nákupu produktů a služeb od společnosti PNB DIRECT LINE s.r.o., se sídlem v Praze, Ďáblice, Zářijová 1108/6, PSČ 18200, Praha 8, IČ: 177 64 262, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 376237, zastoupená jednatelem Ing. Lenkou Danečkovou. Tyto Podmínky se vztahují na všechny transakce provedené prostřednictvím webových stránek společnosti.

2. APLIKACE PODMÍNEK

Podmínky se vztahují na opakované platby kartou, tedy předplatné produktů a služeb, kde je cena vždy jasně uvedena na prodejní stránce a v objednávkovém formuláři a následně po vyplnění a odeslání objednávky zaslána kupujícímu také na jeho vyplněný email.

3. FAKTURACE A DAŇOVÉ DOKLADY

Po úhradě objednávky prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, kterou zašle emailem kupujícímu a která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. PLATEBNÍ METODY

Platby jsou zpracovávány prostřednictvím zabezpečené platební brány GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet (VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro). Údaje o platební kartě jsou uloženy u této platební brány a ta s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

5. PRAVIDLA A INFORMACE O OPAKOVANÉ PLATBĚ

V rámci zakoupení předplatného využíváte automaticky opakované platby kartou. Opakované platby jsou automaticky stahovány podle zvoleného období předplatného (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční) od data první objednávky. Kupující odesláním objednávkového formuláře souhlasí s pravidelným stahováním fixní částky a zavazuje se k platbám po celou dobu trvání předplatného.

Kupující bude o nastavení opakované platby informován emailem ihned, nejpozději však do 2 pracovních dnů na email, který uvedl v objednávce. O každém stažení platby bude rovněž informován emailem a obdrží fakturu.

6. ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO

Zrušení předplatného. Předplatné lze zrušit nejméně 7 dnů před automatickým prodloužením objednávky do další zvolené časové periody pro využívání produktu nebo služby, a to vyplněním a odesláním interaktivního formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného ve VOP v bodu 6.4 a také zde níže, příp. zasláním emailu vyplněného dle vzorového formuláře na email uvedený zde níže. Pokud zákazník tuto dobu nedodrží, je povinen tuto platbu uhradit a odstoupení se bude týkat až následného období. Přístupy do produktu/služby zakoupené jako předplatné budou zákazníkovi ponechány po uhrazenou dobu odběru.

 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte dle instrukcí níže a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde zákazník vloží jméno a příjmení, případně společnost, na kterou produkt/službu objednával, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto produktu, zboží či služby: (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (den dodání přístupových údajů, nebo realizace): (*)
  5. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  6. Dnešní datum: (*)

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 • Interaktivní formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy najdete zde níže => klikněte na tlačítko, vyplňte, odešlete a na vámi vyplněný email vám dorazí potvrzení vyplněných údajů:
 • Pokud jste neodeslali formulář přes tlačítko výše, pak zašlete potřebné informace uvedené výše v části "Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy" emailem na podpora@klubinin.cz spolu s uvedením čísla objednávky (VS), jména objednavatele a data nákupu.

6. ÚČINNOST A ZMĚNY PODMÍNEK

Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.